Cách ẩn ảnh bìa trên Facebook bằng điện thoại và máy tính – Làm sao để đặt ảnh bìa trên Facebook ở chế độ chỉ mình tôi?

Hiện nay Facebook chưa tương hỗ người dùng tính năng ẩn ảnh bìa trên điện thoại cảm ứng như so với ẩn ảnh đại diện thay mặt. Do đó bạn không hề ẩn ảnh bìa trên Facebook bằng điện thoại thông minh .Tuy nhiên, thay vì cách ẩn ảnh bìa...